Sterk verlaagde milieubelasting isolatieglas opgenomen in Nationale Milieudatabase

Omdat glas bijna volledig gerecycled wordt, daalde de milieu-impact hiervan aanzienlijk de afgelopen jaren. De Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland liet daarom nieuwe berekeningen maken van de diverse samenstellingen van isolatieglas en paste de productkaarten aan. De milieubelasting van standaard isolatieglas daalde bijvoorbeeld met maar liefst 45%. De nieuwe waarden zijn nu opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Hiermee is een grote stap gezet om meer glas te kunnen gebruiken in gebouwen.

“De glassector zette grote stappen in het verduurzamen van het productieproces. Hierdoor is de uitstoot aanzienlijk verlaagd,” benadrukt Cor Wittekoek, secretaris van de Vakgroep GLAS bij Bouwend Nederland. “Deze nieuwe cijfers geven partijen als architecten en aannemers de mogelijkheid om met glas de milieu-impact van gebouwen te verlagen. Isolatieglas is een belangrijk product om gebouwen verder te verduurzamen, het energieverbruik terug te dringen en te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Vervang daarom alle oude data en gebruik de nieuwe productkaarten zoals beschikbaar in de Nationale Milieudatabase.”

Glasheldere verbeteringen

Dat de glassector flinke stappen heeft gezet zie je bijvoorbeeld terug bij standaard isolatieglas. In de oude berekening had dit type glas een milieukostenindicator (MKI) van 7,295, in de nieuwe berekeningen werd dit teruggebracht naar 4,44. De MKI van triple glas ging met bijna 30% terug van 9,474 naar 7,00. De MKI vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s.

Double check van nieuwe berekeningen

Bouwend Nederland gaf SGS de opdracht om de nieuwe berekeningen te maken. Zij deden een representatief onderzoek bij grote fabrikanten en vroegen productgegevens op van het glas. SGS actualiseerde de milieu-impact en maakte nieuwe productkaarten. Om zeker te zijn dat de berekeningen kloppen, worden berekeningen altijd door een tweede partij bekeken. Onlangs gaf LBP Sight een positieve review van de berekeningen.

Productkaarten online beschikbaar

De nieuwe productkaarten van de diverse samenstellingen van isolatieglas zijn vanaf heden opgenomen in de Nationale Milieudatabase. De productkaarten zijn categorie 2 kaarten, wat wil zeggen dat deze data onafhankelijk van leverancier- en merk zijn. Wij verwachten hiermee dat (isolatie)glas zijn belangrijke functie in gebouwen zal vergroten. Bouwend Nederland zorgt ook dat gegevens van bijvoorbeeld asfaltproducten up-to-date blijven in de Nationale Milieudatabase.